Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. 2/2019 Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s.
  dodatok zmluve o poskytovaní verejných služieb ISDN
 2. 1/2019 Dodatok k zmluve s Slovak Telecom, a.s.
  dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MT
 3. 28/2018 Zámenná zmluva pozemkov
  Zámena pozemkov obce s Ing. jozekovou
 4. 27/2018 Unitrade Europe a.s.
  zmluva o dielo - projekt wifi pre teba
 5. 26/2018 Zmluva so ZŠ a Obec Veľký Cetín.
  o poskytovaní stravovacích služieb
 6. 25/2018 Zmluva s HUMANA People Slovakia o.z.
  o humanitárnej pomoci
 7. 24/2018 EKOTEC spol. s r.o. Bratislava
  Zmluva o kontrolnej činnosti
 8. 23/2018 Zmluva s AB-Stav,s.r.o.
  Zmluva o dielo - Kanalizácia časť vetva "C"
 9. 22/2018 Nadácia Pontis
  Zmluva o poskytnutí grantu
 10. č.21/2018 Zmluva s Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľký Cetín
  Zmluva o poskytnutí dotácie na opravu kostola v obci Paňa
 11. č.20/2018 Zmluva s Asseco Solutions, a.s.
  Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
 12. č.19/2018 Zmluva s Ig. Dagmar Horákovou
  o poskytnutí audítorských služieb
 13. č.18/2018 Zmluva s IQ Ideas s.r.o
  Zmluva o sprostredkovaní
 14. č.17/2018 Zmluva s Dand Design s.r.o.
  Nájomná zmluva
 15. 16/2018 Zmluva s Safetech, s.r.o. Nitra
  Zmluva o sprostredkovaní
 16. 15/2018 Zmluva s Remek, s.r.o. Nitra
  Zmluva o sprostredkovaní
 17. 14/2018 Zmluva s Základná škola Veľký Cetín
  Zmluva o sprostredkovaní
 18. 13/2018 Topset Solutions s.r.o Stupava
  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 19. 12/2018 Dodatok k zmluve 18/2017 s IQ ideas, s.r.o.
  poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 20. 11/2018 Zmluva s Ing. Pavol Tallo- Marwell
  Spracovanie podkladov pre vyraďovacie konanie registrat. záznamov
 21. 10/2018 Zmluva s NR-ZMOS
  Príkazná zmluva
 22. 9/2018 Zmluva s PPA
  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 23. 8/2018 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa
  PZP
 24. 7/2018 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa
  Poistenie majetku
 25. 6/2018 Dohoda Sociálna poisťovňa
  o poskytovaní údajov pre register poistencov ...
 26. č.5/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie ŠK FC PAňa
  Dohoda o poskytnutí dotácie na celoročnú činnosť
 27. č.4/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie PZ Paňa
  Dohoda o poskytnutí dotácie na celoročnú činnosť
 28. č.3/2018 ELT Management Company Slovakia, s.r.o.
  Zriadenie miesta zberu pneumatík
 29. č.2/2018 SOZA
  Hromadná licenčná zmluva
 30. č.1/2018 Zmluva s ŠK FC Paňa
  o výpožičke nehnuteľnosti
 31. 20/2017 Zmluva s Ing. Dagmar Horáková
  o poskytnutí audítorských služieb
 32. 19/2017 Grossa Nova s.r.o. Nitra
  Kúpna zmluva
 33. č. 18/2017 Zmluva s IQ ideas s.r,o,
  Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
 34. 17/2017 TOPSET Solutions s.r.o.
  Licenčná zmluva - zverejňovanie cintorínov
 35. 16/2017 EURO-AGENTÚRA s.r.o.
  Mandátna zmluva k úkonom podania žiadosti o dotáciu
 36. 15/2017 Dohoda s ŠK FC Paňa
  Dohoda o poskytnutí dotácie na celoročnú činnosť
 37. 14/2017 Zmluva Plantex, s.r.o.
  Rámcová sponzorská - darovacia zmlzuva
 38. 13/2017 Zmluva Plantex, s.r.o.
  zmluva o spolupráci, školské ovocie 2017/2018
 39. 12/2017 Zmluva Zeerts s.r.o.
  Kamerový systém v obci Paňa
 40. č.11/2017 Zmluva s Remek s.r.o.
  Zmluva o poskytovaní služieb - Licenčná zmluva
 41. č.10/2017 Zmluva s Ministerstvo vnútra SR
  Kamerový systém v obci Paňa
 42. č.9/2017 Dodatok zmluvy Slovak Telecom a.s.
  dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb ISDN
 43. 8/2017 Nájomná zmluva s Dandy Design, s.r.o.
  Prenájom nebytového priestoru 6,21 m2
 44. č.7/2017 Kúpna zmluva
  pozemok parc. č. 163 v KU Paňa
 45. č.5/2017 Zmluva s Dimi max, s.r.o
  Zmluva o nájme pozemku 9/9
 46. č.4/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie PZ Paňa
 47. č.3/2017 Kúpne zmluvy s A. Baboš
  Predaj pozemku 346/2, kúpa 4/2 a 4/4
 48. č.2/2017 Dodatok ku zmluve so Slovak telecom, a.s.
  dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 49. č.1/2017 Dodatok zmluvy s Orange
  dodatok k zmluve o verejných službách
 50. č.25/2016 Zmluva Západoslovenská distribučná a.s.
  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia
 51. č.24/2016 Dodatok zmluvy s DEUS
  dodatok č.1 k zmluve č. 23/2015
 52. č.23/2016 Zmluva s Ing. Dagmar Horákovou
  o vykonaní audítorskej činnosti
 53. č.22/2016 Zmluva so Slovakia Energy
  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny
 54. č.21/2016 Kúpna zmluva
  odpredaj pozemku parc.č. C 343/14
 55. č.20/2016 Zmluva so Západoslovenská distribučná a.s.
  zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 56. č.19/2016 Zmluva so Západoslovenská distribučná a.s.
  zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 57. č.18/2016 Zmluva so Západoslovenská distribučná a.s.
  o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 58. č. 17/2016 Zmluva s obcou Veľký Cetín
  o dodávaní stravy do MŠ
 59. č. 16/2016 Zmluva s NSK
  o poskytnutí dotácie na podporu športu
 60. č.15/2016 Kúpna zmluva
  kúpa podielov pozemok 9/6 Ku Paňa
 61. č.14/2016 Zmluva s Plantex, s.r.o.
  Rámcová sponzorská - darovacia zmlzuva
 62. č.13/2016 Zmluva s Plantex, s.r.o
  Zmluva o spolupráci
 63. č.12/2016 Zmluva s DHAP, s.r.o.
  Zmluva o dielo - chodník
 64. č.11/2016 Zmluva s Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  Zmluva o elektronickej komunikácii
 65. č.10/2016 zmluva s Dandy Design s.r.o.
  Nájomná zmluva nebytový priestor
 66. č.9/2016 Zmluva s AXA
  Zamestnávateľská zmluva DDS
 67. č.8/2016 Dodatok č.5 k zmluve s Komunálna poisťovňa
 68. č.7/2016 Dodatok č. 4 k zmluve s Komunálna poisťovňa
 69. č.6 Zmluva s PKF
  úrazové poistenie UoZ počas výkonu menších obecných služieb
 70. č.5/2016 Dohoda s UPSVaR Nitra
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
 71. č.4/2016 Zmluva s SPP
  o dodávke plynu
 72. č.3/2016 Zmluva Poľovnícke združenie Paňa
  o poskytnutí dotácie na činnosť PZ Paňa
 73. č.2/2016 Zmluva ŠK FC Paňa
  Zmluva o poskytnutí dotácie na celoročnú činnosť
 74. č.1/2016 Zmluva s A. Múčka
  Zmluva o dielo - dohoda o zmluvnej cene revízie
 75. č. 24/2015 Dodatok č.3 k zmluve s Komunálna poisťovňa
  dodatok k zmluve 18/2014 poistenie kamery a rozhlas
 76. č 23/2015 Zmluva s DEUS
  o pripojení k IS DCOM
 77. č.22/2015 Zmluva s Zeerts, s.r.o
  Zmluva o dielo - Kamerový systém
 78. č.21/2015 Príkazná zmluva ZMOS
  k spoločnému VO na dodávatela plynu
 79. č.20/2015 Príkazná zmluva ZMOS
  k spoločnému VO na dodávatela elektriky
 80. č.19/2015 Zmluva s Ing. Dagmar Horákovou
  o vykonaní audítorskej činnosti
 81. č.18/2015 Zmluva s THOR, s.r.o.
  Mandátna zmluva k úkonom podania žiadosti o dotáciu
 82. č.17/2015 Dodatok k zmluve ZSE, a.s.
  Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
 83. 16/2015 Zmluva s EMPEMONT Slovakia, s.r.o.
  Zmluva o dielo - modernizácia rozhlasu
 84. č. 15/2015 Kúpna zmluva
  odpredaj pozemku parc. č. 710/11
 85. č.14/2015 Dodatok č. 1 k zmluve s Datacentrom elektronizácie US SR
  Dodatok k zmluve č. 2/2015
 86. 13/2015 Zmluva s Ministerstvo vnútra SR
  o poskytnutí dotácie z ŠR na zabezpečenie úloh v oblasti prevencie kriminality
 87. 12/2015 Dodatok k dohode z UPSVaR
  dodatok č.1 k dohode zo dňa 5.5.2014 11/2014
 88. 11/2015 Dodatok k zmluve s Telekom
  dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.22/2012
 89. 10/2015 Kúpna zmluva
  kúpa podielov pozemok 9/6 Ku Paňa
 90. 9/2015 Dodatok z zmluve s Orange
  o poskytovaní verejných služieb
 91. 8/2015 Zmluva SBD Poľnohospodár
  Zmluva o prenájme studne k 177
 92. 7/2015 Darovacia zmluva Plantex
  Rámcová sponzorská zmluva
 93. 6/2015 Zmluva s Plantex, s.r.o.
  O spolupráci - školské ovocie
 94. 5/2015 Zmluva s Dandy Design, s.r.o
  Nájomná zmluva
 95. 4/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie PZ Paňa
 96. 3/2015 Dohoda s UPSVaR Nitra
  dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnanosti
 97. 2/2015 Zmluva s DataCentrum el. uzemnej samosprávy SR
  zmluva o pripojení k dátovému centru miest a obcí
 98. 1/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie FC Paňa
 99. 27/2014 Zmluva s THOR, s.r.o
  mandátna zmluva k projektu v oblasti prevencie kriminality 2015
 100. 26/2014 Dodatok k zmluve s Slovak Telekom, a.s.
  o poskytovaní verejných služieb
 101. 25/2014 Zmluva s PP Invest, s.r.o.
  Zmluva o dielo - Rek. plynoinštalácie a kanal. šácht
 102. 24/2014 Zmluva s Prounion, a.s.
  o poskytnutí služieb
 103. 23/2014 Zmluva s SPP
  o dodávke plynu k č.232
 104. 22/2014 Dodatok č.2 k zmluve s Komunálna poisťovňa
  k zmluve č. 18/2014 Rekonštrukcia šatní TJ
 105. 21/2014 Zmluva s Ing. Dagmar Horákovou
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 106. 20/2014 Dodatok č.1 k zmluve s Komunálna poisťovňa
  k zmluve č. 18/2014 poistenie majetku poskytnutého MŠ z projektu
 107. 19/2014 Zmluva s Komunálna poisťovňa, a.s.
  Poistná zmluva - PZP autá
 108. 18/2014 Zmluva s Komunálna poisťovńa, a.s.
  Poistná zmluva - majetok
 109. 17/2014 Zmluva s Prima banka a.s.
  o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
 110. 16/2014 Zmluva s PPA
  O poskytnutí NFP č.2800052
 111. 15/2014 Zmluva s NSK
  o poskytnutí dotácie na podporu športu
 112. 14/2014 Zmluva s SPP-distribúcia, a.s.
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete
 113. 13/2014 Zmluva s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava
  Zmluva o účasti na projekte č. 10215/26120130025
 114. 12/2014 Kupno - predajná zmluva
  odpredaj vyradeného majetku
 115. 11/2014 Dohoda s UPSVR Nitra
  o pomoci v hmotnej núdzi
 116. 10/2014 Dodatok č.2 k zmluve s Topset Solutions s.r.o.
  Dodatok ku zmluve A/1721/04/2008 o aktualizácii programov
 117. 9/2014 Dohoda s UPSVR Nitra
  o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 118. 8/2014 Zmluva s Dandy Design, s.r.o
  Prenájom nebytového priestoru
 119. 7/2014 Dohoda s UPSVR Nitra
  o poskytnutí príspevku na zamestnanosť podĺa §50J
 120. 6/2014 Zmluva s PPA
  O poskytnutí NFP č.2800049
 121. 5/2014 Dohoda so Štátna ochrana prírody SR
  Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
 122. č. 4/2014 Zmluva s SPP + Dodatok č.1
  Zmluva o dodávke plynu
 123. č. 3/2014 Zmluva s Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS
  Príkazná zmluva na vykonanie VO na poistenie majetku
 124. č. 2/2014 Zluva o dielo A. Múčka
  Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlak kotolne
 125. č. 1/2014 Zmluva s ENVI-GEOS Nitra s.r.o,
  o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi odpadmi obce
 126. č.25/2013 Zmluva s Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
  Príkazná zmluva na vykonanie VO v dodávke plynu
 127. č. 24/2013 Zmluva s Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
  Príkazná zmluva na vykonanie VO v dodávke elektrickej energie
 128. č.23/2013 Zmluva s Ing. Dagmar Horáková
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 129. č.22/2013 Dodatok k zmluve s ZSE
  Ponuka E.Limit
 130. č.21/2013 Zmluva o výpožičke s Inpek, s.r.o.
  Zmluva o výpožíčke nebyt. priestorov k stavbe kanal.
 131. č.20/2013 Dodatok č.2 s Inpek, s.r.o.
  Dodatok k zmluve o dielo Kanalizácia Paňa I a II etapa
 132. č.19/2013 Dodatok č.3 s Envi-geos Nitra s.r.o
  Dodatok k zmluve o zabezpečení komplex. nakladania s odpadmi
 133. č.18/2013 Zmluva s ZSE Energia a.s.
  Zmluva o združenej dodávke energií Dom Smutku
 134. č.17/2013 Zmluva s PP Invest s.r.o
  Zmluva o dielo - Chodník
 135. č.16/2013 Zmluva s PP Invest s.r.o.
  Zmluva o dielo Stavebné úpravy soc. zar TJ
 136. č.15/2013 Zmluva s Prima banka
  Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy (A)
 137. č.14/2013 Zmluva s Environmentálny fond
  o poskytnutí podpory na Kanalizácia Paňa I a II etapa
 138. č.12/2013 Zmluva s PPA Bratislava
  o poskytnutí NFP č. 2800035 rekonštrukcia Dom Smutku
 139. č.13/2013 Zmluva s PPA Bratislava
  o poskytnutí NFP č. 2800034 Verejné priestranstvá
 140. č.11/2013 Danady design, s.r.o
  Nájomná zmluva
 141. č.10/2013 Zmluva s Recklačný fond
  o poskytnutí príspevku z prostriedkov RF
 142. č.9/2013 Zmluva s NSK
  O poskytnutí dotácie na podporu športu
 143. č.8/2013 Dohoda s UPSVaR Nitra
  o poskytnutí príspevku na podporu zamest. § 50J
 144. č.7/2013 Dodatok k zmluve s Orange
  O poskytovaní verejných služieb
 145. č.6/2013 Zmluva o dielo s SVP š.p.
  Realizácia prác a činností okolo potoka
 146. č.5/2013 Zmluva o dielo Ján Holp
  Revízie plynových zariadení
 147. č.4/2013 Dodatok k zmluve so Slovak Telekom a.s.
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 148. č.3/2013 Dadatok č.1 k zmluve s Veolia Transport a.s.
  O prepravných službách
 149. č.2/2013 Dodatok č.1 k zmluve s TOPSET Solutions s.r.o.
  Zmluva o aktualizácii programov
 150. č.1/2013 Dodatok č.2 k zmluve s Envi-Geos Nitra, s.r.o
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 151. č.27/2012 Zmluva s Prounion
  Zabezpečenie externého manažmentu projektu Rekonštrkcia VP
 152. č.26/2012 Zmluva s Prounion
  Zabezpečenie externého manažmentu projektu Rekonštrkcia DS
 153. č.25/2012 Dohoda o poskytnutí dotácie
  Na činnosť FC Paňa
 154. č.24/2012 Dodatok k zmluve Envi-Geos Nitra, s.r.o.
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 155. č. 23/2012 Zmluva s Union ZP
  o využívaní elektronických služieb
 156. č.22/2012 Zmluva Slovak Telekom a.s.
  o poskytovaní telekomunikačných služieb
 157. č.21/2012 Zmluva s Remek s.r.o
  o použivaní softwarového produktu
 158. č.20/2012 Zmluva s VW Wachal a.s.
  na uskutočnenie stavebných prác
 159. č.19/2012 Zmluva ZŠ V. Cetín
  o poskytovaní stravovacích služieb.
 160. č.18/2012 Zmluva Danvi s.r.o
  Vypracovanie projektovej dokumentácie UVP
 161. č.17/2012 Zmluva Danvi s.r.o
  Vypracovanie projektovej dokumentácie DS
 162. č.16/2012 Zmluva s Envi - Geos Nitra, s.r.o
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 163. č.15/2012 Dodatok k zmluve s Envi- Geos Nitra, s.r.o
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 164. č.14/2012 Zmluva Prima banka
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
 165. č.13/2012 Zmluva s Dandy Design, s.r.o
  Nájomná zmluva
 166. č.12/2012 Zmluva Prima banka
  dodatok č.4 prvý municipálny úver
 167. č.11/2012 Zmluva o pripojení
  Budova CVČ
 168. č.10/2012 Zmluva s NSK
  o poskytnutí dotácie na šport
 169. č.9/2012 Zmluva s Rímskokatolícka cirkev
  Nájomná zmluva cintorín
 170. č.8/2012 Zmluva s Wachal Slovakia s.r.o.
  Na uskutočnenie práce - Rekonštrukcia budovy
 171. č.7/2012 Zmuluva s PPA Bratislava
  o poskytnutí NFP č. 2800022
 172. č.6/2012 Zmluva s ZSE
  O budúcom pripojení DS zemnou prípojkou
 173. č.5/2012 Zmluva s Environmentálny fond
  O poskytnutí dotácie z Programu obnovy dediny
 174. č.4/2012 Zmluva s Marek Áč - Arboria
  Ošetrenie stromov
 175. č.3/2012 Zmluva s UPSVR Nitra
  dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50J
 176. č.2/2012 Zmluva o dielo s SVP š.p.
  Realizácia prác okolo vodného toku
 177. č.1/2012 Zmluva o dielo A. Múčka
  Revízie plynových zariadení