Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Komunálne voľby 2018

1. Vyhlásenie volieb 

2. Informácie pre voličov

3. Kompletné informácie pre voličov, politické strany, nezávislých kandidátov vrátane vzorových tlačív

4. VZN č.3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

5. Menovanie zapisovateľa volebnej komisie v obci Paňa   kontakt: 037/6597513   0911968920

6. E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

    obec.pana@gmail.com 

7.  Prehľad základných povinností kandidátov vo volebnej kampani

8. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce  a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

9. Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

10  Výsledky volieb 2018-11-10