Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky

 1. 1/2013 AB Stav, s.r.o. M. Cetín
  Odhrnutie cesty vozidlom T-815
 2. 1/2014 Jodygas Nitra
  Výmena plynového kotla
 3. 2/2014 Figural Paňa
  Výroba zádveria a drevený regál do MŠ
 4. 3/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra
  Kosenie verejných priestranstiev
 5. 1/2015 Haiteg, s.r.o Šarovce
  Lokalizácia úniku vody pod budovou
 6. 2/2015 Profi taxi Nitra
  Dodávka a montáž čerpadla
 7. 1/2016 Envi-geos, s.r.o. Nitra
  Smetné nádoby
 8. 2/2016 Topset Solutions, s.r.o.
  aktualizácia pasportu hrobových miest
 9. 3/2016 Ing. Michal Matúka - Safetech
  Výkon služby technika BOZP a PO
 10. 4/2016 Regionálna správa a udržba ciest Nitra
  Kosenie verejných priestranstiev
 11. 5/2016 RM Gastro - JAZ s.r.o.
  Dodávka umývacieho stroja I-50 ET s príslušenstvom
 12. 6/2016 Jadranka Handlovská
  Vystúpenie v sprievodnom programe ŠD 2016
 13. 7/2016 Monset, s.r.o.
  Molitan a poťahová látka pre MŠ Paňa
 14. 8/2016 RM Gastro - JAZ s.r.o.
  Várnice 5 L pre MŠ Paňa
 15. 9/2016 Zeerts.s.r.o.
  Oprava alarmu Jablotron
 16. 10/2016 V-Centrum s.r.o.
  Oprava poškodeného hrobu - poistná udalosť
 17. 11/2016 Ing. Karol Hattas, s.r.o.
  Objednávka prezent šálky stret. dôchodcov
 18. 12/2016 Fajnveci s.r.o.
  Pohár s gravirom súťaž PZ Paňa
 19. 13/2016 Deliver doors s.r.o.
  Detský domček MŠ
 20. 14/2016 AB-Com s.r.o
  Svetelné trubice 2G11
 21. 15/2016 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Objenávka jedálne kupóny
 22. 16/2016 STIEFEL EUROCART.s.r.o.
  MŠ vybavenie
 23. 17/2016 E.N.E.S spol. s.r.o.
  MŠ vybavenie
 24. 18/2016 TS Motory spol. s.r.o
  Sada žhavičov pre Microcar
 25. 19/2016 Insportline
  Stôl na stolný tenis
 26. 20/2016 Jozef Šimončík
  zimná údržba 2016-2017
 27. 1/2017 Kovomat H+H s.r.o.
  Plastové zátky - stoličky KD
 28. 2/2017 Envi - Geos, Nitra
  nádoby na odpad 120 L
 29. 3/2017 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 30. 4/2017 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 31. 5/2017 Mipa Miloš Pajer
  práce autoplošinou
 32. 6/2017 Mgr. Tomáš Galbavý
  spracovanie dokumentácie zákazky s nízkou hodnotou Kamerový systém Paňa
 33. 7/2017 Ing. Karol Hattas SPS
  materialne zabezpečenie kult. podujatia
 34. 8/2017 Microitem LLC
  CD pre Materskú školu
 35. 9/2017 Incar s.r.o.
  Doprava detí MDD
 36. 10/2017 Jakubec Production
  Vystúpenie ŠD
 37. 11/2017 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 38. 12/2017 BPPshop.sk
  učebné pomôcky
 39. 13/2017 EUROBET s.r.o., Vráble
  Vybudovanie kvetinových záhonov
 40. 14/2017 PP INVEST s.r.o., Vráble
  Vybudovanie kvetinových záhonov
 41. 15/2017 Zapadosl.distribu.a.s.
 42. 16/2017 Národná geograficko informačná s.r.o
 43. 17/2017 Peter Kováč
  prenájom náradia na Športový deň
 44. 18/2017 Datart
  Bosch MF Q4080 kuchyňa KD
 45. 19/2017 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
  Smetné nádoby
 46. 20/2017 Ladislav Szombath Vráble
  Brúsenie a lakovanie parkiet KD
 47. 21/2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra
  oprava miestnych komunikácií
 48. 22/2017 CITY MAN s.r.o., Modra
  chladiaca skriňa KD
 49. 23/2017 František Nozdrovický INSTELO
  elektro rozvádzač VO - výmena
 50. 24/2017 RR Servis s.r.o.
  Zámočnícke práce oprava brány a kontajnera
 51. 25/2017 Eurobet s.r.o
  Kamenivo 4-8
 52. 26/2017 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 53. 27/2017 Montech, s.r.o.
  Žalúzie oprava, výmena, výroba
 54. 28/2017 Maquita s.r.o.
  učebné pomôcky
 55. 29/2017 Pavol Bako Peservis
  oprava sporákov a práčky v KD
 56. 30/2017 E.N.E.S, spol.s.r.o. Šala
  čiapky vystupenie školka
 57. 31/2017 Fajnveci, s.r.o.
  šálka jubilanti
 58. 32/2017 TOPSET Solutions s.r.o.
  licencia zverejňovanie cintorín
 59. 33/2017 LUMART Slovakia s.r.o. Prešovská 40 821 02 Bratislava
  magnetická tabuľa
 60. 34/2017 Jozef Šmrhola - Olymp
  tyč zástavy
 61. 35/2017 Martinus
  knihy do knižnice
 62. 36/2017 GROSSA NOVA s.r.o. Nitra
  Výmena nožov štiepkovač BIO 150
 63. 37/2017 Slovenská pošta a.s.
  predtlačené poštové poukazy
 64. 38/2017 Ján Grajzeľ
  kaledáriky 2018
 65. 39/2017 Predškolak
  pomôcky MŠ
 66. 40/2017 RVC Nitra
  publikácia metodika účtovníctvo
 67. 41/2017 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 68. 42/2017 Jozef Šmrhola - Olymp
  Nástenné kalendáre
 69. 43/2017 Pro Museum Komárno
  Sklenená vitírína
 70. 44/2017 Fajnveci s.r.o
  Plakety
 71. 45/2017 MIPA - Miloš Pajer
  Práce s autoplošinou a pílou
 72. 46/2017 Figural s.r.o.
  Výroba 10 ks stolov
 73. 1/2018 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky
  smetné nádoby
 74. 2/2018 Jozef Šimončík, Veľký Lapáš
  zimná údržba 2018
 75. 3/2018 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
  Tlačivá pre MŠ
 76. 4/2018 Ing. Karol Hattas SPS
  Dresy STK Paňa
 77. 5/2018 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 78. 6/2018 Vojtech Kuman Šala
  obrusy
 79. 7/2018 Marwell správca registratúrnych záznamov Myjava
  Vyraďovacie konanie regist. záznamov
 80. 8/2018 SOS TEAM Nitra,s.r.o.
  Pilčícke práce a doprava
 81. 9/2018 Ing. Karol Hattas, SPS
  prenájom laníc, slnečníkov,plošiny na stavanie mája
 82. 10/2018 Peter Kováč Klasov
 83. 11/2018 Ponitrianske združenie pre separovaný zber
  sady nádob pre sz
 84. 12/2018 Gizela Oňová
  vystúpenie
 85. 13/2018 Marwell správca registratúrnych záznamov Myjava
  Vyraďovacie konanie regist. záznamov
 86. 14/2018 Spolok sv. Vojtecha
  sochy cintorín
 87. 15/2018 Ing. Karol Hattas SPS
  Pracovný plášť
 88. 16/2018 Alena Blaškovičová RENOTRAKT
  vývoz žumpy KD
 89. 17/2018 Slovenská pošta a.s.
  tlačivá Poštové poukazy
 90. 18/2018 Hudba Čaplák
  ozvučenie akcie ŠD
 91. 19/2018 Martinus, s.r.o
  knihy do knižnice
 92. 20/2018 UP Slovensko, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 93. 21/2018 Ponitrianske združenie pre separovaný zber
  nádoby na odpad 120 L
 94. 22/2018 KOMPAS TRANS Vráble
  preprava detí Vinodol a späť
 95. 23/2018 RVC Nitra
  publikácia
 96. 24/2018 Mário Hupka, Vinodol
  Výroba kuch. linky pre MŠ
 97. 25/2018 Tomáš Koma Trávnica
  Sokoliarske predvádzanie, chov a výcvik dravcov
 98. 26/2018 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 99. 27/2018 Peter Kováč Klasov
  prenájom náradia na Športový deň
 100. 28/2018 Ing. Karol Hattas, SPS
  prenájom stanov a lavíc na ŠD 21.7.2018
 101. 29/2018 Dandy Design, s.r.o.
  práce, údržba čistoty pri ŠD 21.7. 2018
 102. 30/2018 Dandy Design, s.r.o,
  Oprava omietky bufetu a prístavby šport. areál
 103. 31/2018 MAZY Silvia Matušková
  výkon verejného obstarania Kanal. Paňa "C"
 104. 32/2018 TS Motory spol.s r.o
 105. 33/2018 Ponitrianske združ.obci pre separovaný zber
 106. 34/2018 Nomiland s.r.o. Košice
  materiál predškolská výchova MŠ
 107. 35/2018 Kvant spol. s r.o.
  pomôcky MŠ
 108. 36/2018 Le chaque dejeuner, s.r.o
  Jedálne kupóny
 109. 37/2018 Ing. Karol Hattas - SPS
  šálky jubilanti
 110. 38/2018 Jozef Šmrhola - Olymp
  prezent. predm. s gravírom
 111. 39/2018 OZO-Recykling, s.r.o. Liptovský Mikuláš
  skartácia vyradených dokumentov
 112. 40/2018 EUROBET s.r.o Vráble
  Kamenivo, štrk, stroj cintorin
 113. 41/2018 Martinus s r.o. Martin
  objednávka kníh do knižnice
 114. 42/2018 Up Slovensko, s. r. o.
 115. 43/2018 Educaplay s.r.o. Žilina
  pomôcky pre MŠ
 116. 44/2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra
  oprava miestnej komunikácie
 117. 45/2018 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
  Dávkovače, náplne, prípravky
 118. 1/2019 Le cheque dejeuner, s.r.o.
  Jedálne kupóny
 119. 2/2019 Jozef Šimončík Veľký Lapáš
  Zimná údržba 2019