Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky

Kalendár 2018

Harmonogram vývozu odpadov z obce pre rok 2019

Fotografie Mikuláš 2018

Výsledky volieb do samosprávy obce Paňa

Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu narodenia dieťaťa
Informácia o možnosti odpustenia časti úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania z dôvodu narodenia dieťaťa
Kontajner na textil, je možné znovu používať.
Novým poskytovateľom služby je HUMANA People to People Slovakia o.z.
Fotografie obnova studničky na Žigárde
Poľovnícke združenie Paňa - brigáda 20.7.2018
Rozpis a výsledky zápasov ŠK FC Paňa

Rozpis a výsledky zápasov Stolnotenisového klubu Paňa

Nová podstránka
V časti povinné zverejňovanie bola vytvorená nová podstránka: Komunálne voľby 2018.
< 1 2 >