Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Materská škola

Materská škola Paňa 26

Riaditeľka MŠ:   Mgr. Vladislava Baťalíková

tel.: 0915734772

Adaptačný proces novoprijatého dieťaťa

Tlačivo k zápisu pre školský rok 2018/2019

   

Trocha z histórie školstva
Veľkocetínski farári sa určite podielali aj na založení miestnej školy v Pani. Rímsko - katolícka škola bola podľa starých informácií založená až okolo roku 1865 rodinou Csiffáryovcov. Pôsobili tu viacerí učitelia. Ako posledný sa koncom storočia uvádza Ladislav Agárdi. Predstaveným školy bol Veľkocetínsky plebán. Učiteľovi boli k dispozícii 2 izby, 1 komora, 1 kuchyňa a spálňa. Z dokumentu vydaného v roku 1794 poznáme meno miestneho Ludirektora - Michala Pavlovitsa, ktorý mal na starosti vyučovanie spevu.

Rodinná stránka rodiny Csiffary www.csiffary.eu.

 

Škola bola postavená na pozemku majiteľa Alföldyho, ktorému obec za odplatu doživotne poskytla zaopatrenie vo forme obživy. V tom čase navštevovalo školu asi 80 - 100 žiakov. Keďže priestory školy nevyhovovali neskôr požiadavkám, predstavitelia obce sa rozhodli o rozšírenie priestorov o ďalšiu triedu. Škola bola kompletne vybavená až v roku 1914. Prístavba k existujúcej časti kolmo južným smerom, bola pri rekonštrukcii školy v roku 1959 odstránená.

 

V tom čase sa v tejto škole vyučovalo len v maďarčine, prvá slovenská škola bola zriadená v roku 1932. Prvým učiteľom bol Valkar, neskôr Libant. Škola bola zriadená v dome Siklenkovcov a navštevovalo ju asi 20 - 25 žiakov. Neskôr škola bola zrušená, znovu sa začalo vyučovať v slovenskom jazyku po druhej svetovej vojne už v priestoroch školy, kde neskôr boli paralelné jednotriedky 1. - 5. ročník v maďarskom a slovenskom jazyku. Neskôr maďarská trieda zanikla. Do roku 1982 bola škola slovenská 1. - 4., ktorá v tom roku zanikla.

 

Detská opatrovňa (škôlka) bola v obci zriadená 22. 5. 1947 vo vtedajšej budove národného výboru, ktorá bola v roku 1984 zrušená. Po vytvorení novej samosprávy obce bola celodenná (súčasná a veľmi útulná) škôlka 1.7.1990 znovuzriadená.

Vyššie ročníky základného vzdelania navštevovali paňanské deti vo Veľkom Cetíne, Vinodoli a vo Vrábľoch.