Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.pana.ocu.sk spravuje Obec Paňa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Paňa
Obecný úrad, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín
 

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra
Región: Nitriansky
IČO: 00308366
Počet obyvateľov: 369
Rozloha: 1126 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1239

Všeobecné informácie: obec.pana@gmail.com
Podateľňa: obec.pana@gmail.com
Starosta : obec.pana@stonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.pana@gmail.com

Tel: 00421 37  659 75 13, Fax: 00421 37 659 78 83

Stránkové hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
9:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00

Kompetencie:
Obec Paňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ:

webex s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35            +421 55 644 25 35    
e-mail: info@webex.sk